Tausiah

APA ITU JIHAD ?

Administrator | Jumat, 10 April 2015 - 08:57:28 WIB | dibaca: 4475 pembaca


TAKRIF Al-JIHAD MENURUT BAHASA   

Al-Jihaad adalah Masdar dari fi'il Ruba'iy: Jaahada berdasarkan wazan fi'il yang bermakna Al-Mufaa'alatu min Thorfayin (Saling berbuat dari kedua belah pihak) seperti perkataan Al-Jidal yang bermakna Al-Mujaadalah masdar dari perkataan Jaadal . Dari fi'il Thulathi bagi perkataan Jihad adalah Jahida masdarnya Al-Jahdu artinya At-Thooqot (kekuatan), dan masdarnya Al-Juhdu artinya Al-Masyaqqot (jerih payah).   

Dan didalam Lisanul Arab : dikatakan Al-Jahdu (Al-Jahd) artinya Al-Masyaqqot (jerih payah), dan Al-Juhdu (Al-Juhd) artinya At-Thooqot (kekuatan). Dan dalam Lisanul Arab juga terdapat perkataan Al-Jihaad maknanya : Istifrooghu maa fiil wus'i wattooqoti min qaulin aw fi'li (Mencurahkan segenap tenaga dan kekuatan baik berupa Ucapan maupun Perbuatan).   

Penulis Munjid mengatakan: Jaahada Mujaahadatan wa Jihaadan artinya Badzala wus'ah (Mengerahkan tenaganya) dan asalnya: Badzala kullum minhumaa juhdahu fii daf'i shohibih (Masing-masing di antara keduanya mengerahkan kekuatannya dalam menolak pasangannya).   

Dan didalam tafsir An-Naisabury : Dan yang shahih sesungguhnya Al-Jihaad adalah Badzlul Majhuudi fii Husuulil Maqshoudi (mengerahkan segala jerih payah untuk mencapai tujuan).   

Dari beberapa makna bahasa diatas dapat diperoleh Ta'rif Lughowi yang merupakan hakikat lughowiyyah bagi perkataan Al-Jihaad yaitu: Al-Jihaadu Huwa Istifrooghul Wus'i fiil Mudaafa'ati Bayna Thorofaina Walau Taqdiiroon "Jihad adalah pengerahan kekuatan yang didalamnya saling tolak menolak antara dua kutub walaupun pada takdirnya (bukan pada zahirnya)."   

Yang dimaksud dengan takdirnya ialah Jihadul Ihsan terhadap dirinya, yaitu: bahwa di dalam diri manusia itu ada dua kutub, ketika kedua keinginan yang saling berlawanan bertemu di dalam dirinya, maka masing masing berjihad untuk mengalahkan yang lain.   

TAKRIF Al-JIHAD MENURUT ISTILAH SYARAK:   

"Bahawasannya Jihad itu jika dinyatakan secara mutlak tanpa qayyid maksudnya adalah Qital (Perang) dan mengerahkan kemampuan daripadanya untuk meninggikan kalimatullah. Dan ta'rif Jihad yang lebih mendasar dan lebih mencakup adalah yang dinyatakan dalam Mazhab Hanafi yaitu: Mencurahkan kemampuan dan kekuatan dengan berperang di jalan Allah SWT, dengan jiwa, harta dan lisan dan selain itu." (Al-Kisani, Badai'u Ash-Shanai'i 9/4299)  

Ibnu Rusyd mengatakan:   
"Setiap orang yang meletihkan dirinya di dalam mentaati Allah, maka sungguh ia telah berjihad di jalanNya, kecuali bahawasanya perkataan 'Jihad fie Sabilillah' bila dinyatakan secara mutlak, maka dengan kemutlakannya itu tidak dapat diartikan selain dari: Memerangi orang orang kafir dengan pedang, hingga mereka masuk kedalam agama Islam atau membayar Jizyah dari tangan mereka, sedang mereka dalam keadaan hina." (Muqaddimah Ibnu Rusyd 1/369)   

Dan perkataan 'fie Sabilillah' jika dinyatakan secara mutlak atas sesuatu perbuatan, yang dimaksud adalah Jihad yang maknanya Perang. Oleh karena itu kita lihat banyak para ulama penyusun berbagai kitab mencantumkan hadist-hadist yang mengandung perkataan 'fie Sabilillah' didalam bab-bab Jihad. Misalnya Hadist:   

"Sesiapa yang berpuasa sehari fie sabilillah niscaya Allah menjauhkan mukanya dari api neraka 70 tahun perjalanan." (Fathul Bari no. 2840, Kitabul Jihad, Bab Fadlus Soum fie Sabilillah 6/47)   

Untuk lebih menyakinkan kita rujuk kitab kitab: Shahih Bukhari, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, At-Targhib wat Tarhib, dan lain-lain  

Ibnu Hajar berkata:   
"Dan yang tidak memerlukan pemikiran yang panjang untuk memahami lafaz 'fie sabilillah adalah Jihad."   12/05/98 Abu Aqeedah


Komentar Via Website : 93
Cara mengatasi jantung lemah
10 April 2015 - 12:51:13 WIB
Informasi yang sungguh menarik terimakasih banyak. http://s.id/5kz
Cara menyembuhkan batu empedu
11 April 2015 - 13:47:28 WIB
Selamat sore, informasi yang anda berikan sangat menarik, ditunggu informasi selanjutnya. http://s.id/5lQ
Cara mengobati saraf kejepit di pinggang
13 April 2015 - 15:56:49 WIB
Selamat sore, terimakasih banyak atas artikelnya. http://s.id/5mN
Cara mengobati penyakit beri-beri
15 April 2015 - 11:02:13 WIB
Artikelnya sangat bermanfaat terimakasih banyak. http://s.id/5op
kidney care capsule
23 April 2015 - 11:33:21 WIB
ditunggu informasi selanjutnya :) https://t.co/m9sHW4RD0n | https://t.co/iIjtQc2Ml2
Obat Diet Herbal
20 Mei 2015 - 08:46:11 WIB
Semangat pagi http://goo.gl/nlGghj
obat kedutan syaraf kaki dan tangan herbal
25 Mei 2015 - 10:09:22 WIB
ditunggu informasi selanjutnya :) https://t.co/iIjtQc2Ml2 | https://mysp.ac/29AMT
Cara Mudah Melangsingkan Badan
26 Mei 2015 - 08:44:22 WIB
Untuk para wanita yuk cek disini ada yang baru loh http://goo.gl/yBPjWI
Cara mengobati lemah syaraf
27 Mei 2015 - 10:26:29 WIB
Informasi yang sangat berguna, thanks. http://tinyurl.com/m4nzqv2 | http://ow.ly/NqoN3 | https://lnkd.in/bJtDGcu
AwalKembali 123... 10 Lanjut Akhir


Nama

Email

KomentarMasukkan 6 kode diatas)